×

สืบค้นข้อมูลสิ่งแวดล้อม

สำหรับเจ้าหน้าที่
background

Food Waste ขยะอาหาร

04 มกราคม 2564
946
ผู้แต่ง
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ประเภทสื่อ
สื่อสิ่งพิมพ์ / หนังสือ
เดือน-ปี ที่เผยแพร่
มิถุนายน 2020
ครั้งที่พิมพ์
ครั้งที่ 1 ปี 2020
วันที่พิมพ์
-
โรงพิมพ์
-
หน่วยงานเจ้าของสื่อ
กองส่งเสริมและเผยแพร่
URL e-book