×

สืบค้นข้อมูลสิ่งแวดล้อม

สำหรับเจ้าหน้าที่
background

ขวดพลาสติกใส (PET) แปลงร่างได้อีกหลายอย่าง

06 กุมภาพันธ์ 2563
94
ผู้แต่ง
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ประเภทสื่อ
สื่อสิ่งพิมพ์ / Infographic
เดือน-ปี ที่เผยแพร่
เมษายน 2019
ครั้งที่พิมพ์
-
วันที่พิมพ์
-
โรงพิมพ์
-
หน่วยงานเจ้าของสื่อ
กองส่งเสริมและเผยแพร่
URL e-book
-