×

สืบค้นข้อมูลสิ่งแวดล้อม

สำหรับเจ้าหน้าที่
background

ศึกษารวบรวมข้อมูลนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ทางเลือกทดแทนถุงพลาสติก

23 ธันวาคม 2564
1080
ผู้แต่ง
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ประเภทสื่อ
สื่อสิ่งพิมพ์ / Infographic
เดือน-ปี ที่เผยแพร่
ธันวาคม 2021
ครั้งที่พิมพ์
ครั้งที่ 1 ปี 2021
วันที่พิมพ์
23 ธันวาคม 2564
โรงพิมพ์
-
หน่วยงานเจ้าของสื่อ
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม
URL e-book
-