×

สืบค้นข้อมูลสิ่งแวดล้อม

สำหรับเจ้าหน้าที่
background

โครงการศึกษาพื้นที่สีเขียวในเมืองสำหรับลดผลกระทบจากโดมความร้อนและมลพิษทางอากาศ

19 มกราคม 2565
453
ผู้แต่ง
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม
ประเภทสื่อ
สื่อสิ่งพิมพ์ / Infographic
เดือน-ปี ที่เผยแพร่
มกราคม 2022
ครั้งที่พิมพ์
-
วันที่พิมพ์
19 มกราคม 2565
โรงพิมพ์
-
หน่วยงานเจ้าของสื่อ
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม
URL e-book
-